Dịch vụ đăng ký đo kiểm tần số bộ đàm

Tần số bộ đàm là gì? Tần số bộ đàm là gì? Tần số bộ đàm là tần số cực cao UHF và VHF.Dải tần số VHF dành cho bộ đàm thương mại từ 136-174 MHz. Dải tần số UHF cho bộ đàm thương mại là giữa 400-512 MHz. Vì sao Bộ Đàm Cần Đăng […]

Chính sách và quy định chung

Lắp mạng VNPT

Nội dung Chính sách và quy định chungQuyền và trách nhiệm của bên cung cấp dịch vụ,  sản phẩm Bên bán:Quyền và trách nhiệm của bên sử dụng dịch vụ, sản phẩm Khách hàng:Quy trình thực hiện: Chính sách và quy định chung Netcenter-vn.net xin gửi lời cảm ơn Quý khách, đã tin tưởng sử […]