Các gói cước Internet của VNPT

Gói cước giành cho gia đình.

VNPT tiên phong trong việc cung cấp dịch vụ internet cho gia đình với các gói cước đa dạng, phù hợp với các nhu cầu từ thấp đến cao, tốc độ từ 16Mbps – 60Mbps, băng thông quốc tế từ 8Mbps-18Mbps, Cam kết băng thông quốc tế tối thiểu từ 0 Kbps – 512 Kbps.

Gói cước toàn quốc

Gói cước toàn quốc phù hợp với các gia đình hoạc cơ sơ kinh doanh sử dụng tối đa 15 thiết bị di động và máy tính, phục vụ các nhu cầu cơ bản như Độc báo, Xem Youtobe, Facebook, giải trí và sử dụng các thiết bị khác như truyền hình OTT. Tất cả các goi cược được tặng 1 Modem wifi tốc độ cao và dịch vụ bảo trì, khắc phục sự cố trọn đời.

FIBER 16
 • - Tốc độ tối đa trong nước : 16Mbps
 • - Tốc độ truy nhập quốc tế tối đa: 8Mbps
 • - Tốc độ cam kết tốc độ quốc tế tối thiểu : Không
 • - Địa chỉ IP: Động
 • - Dịch vụ cộng thêm : 1 năm gói Fsecure + Modem Wifi
 • - Gói cước Tháng : 170.000
FIBER 20
 • - Tốc độ tối đa trong nước : 20Mbps
 • - Tốc độ truy nhập quốc tế tối đa: 10Mbps
 • - Tốc độ cam kết tốc độ quốc tế tối thiểu : 512Kbps
 • - Địa chỉ IP: Động
 • - Dịch vụ cộng thêm : 1 năm gói Fsecure + Modem Wifi
 • - Gói cước Tháng : 190.000
FIBER 30
 • - Tốc độ tối đa trong nước : 30Mbps
 • - Tốc độ truy nhập quốc tế tối đa: 14.7Mbps
 • - Tốc độ cam kết tốc độ quốc tế tối thiểu : 512Kbps
 • - Địa chỉ IP: Động
 • - Dịch vụ cộng thêm : 1 năm gói Fsecure + Modem Wifi
 • - Gói cước Tháng : 230.000
FIBER 40
 • - Tốc độ tối đa trong nước : 40Mbps
 • - Tốc độ truy nhập quốc tế tối đa: 18Mbps
 • - Tốc độ cam kết tốc độ quốc tế tối thiểu : 512Kbps
 • - Địa chỉ IP: Động
 • - Dịch vụ cộng thêm : 1 năm gói Fsecure + Modem Wifi
 • - Gói cước Tháng : 340.000

Gói cước Fiber VIP

Gói cước Fiber VIP giành cho các nhu cầu cần tốc độ cao và kết nối ổn định như điểm Internet công cộng, trung tâm game, khách sạn, nhà hàng, resot, bệnh viện, trường học và các địa điểm đòi hỏi khắt khe về đường truyền internet.

FIBER 30
 • - Tốc độ tối đa trong nước : 30Mbps
 • - Tốc độ truy nhập quốc tế tối đa: 14.7Mbps
 • - Tốc độ cam kết tốc độ quốc tế tối thiểu : 768Kbps
 • - Địa chỉ IP: Động
 • - Dịch vụ cộng thêm : 1 năm gói Fsecure + Modem Wifi
 • - Gói cước Tháng : 349.000
FIBER 50
 • - Tốc độ tối đa trong nước : 50Mbps
 • - Tốc độ truy nhập quốc tế tối đa: 20Mbps
 • - Tốc độ cam kết tốc độ quốc tế tối thiểu : 1.280Kbps
 • - Địa chỉ IP: Động
 • - Dịch vụ cộng thêm : 1 năm gói Fsecure + Modem Wifi
 • - Gói cước Tháng : 789.000
FIBER NET
 • - Tốc độ tối đa trong nước : 60Mbps
 • - Tốc độ truy nhập quốc tế tối đa: 22,8Mbps
 • - Tốc độ cam kết tốc độ quốc tế tối thiểu : 1Mbps
 • - Địa chỉ IP: Tĩnh
 • - Dịch vụ cộng thêm : 1 năm gói Fsecure + Modem Wifi
 • - Gói cước Tháng : 800.000

Gói cước giành cho doanh nghiệp

VNPT hiện nay đang đứng đầu trên thị trường về cung cấp đường truyền internet cho doanh nghiệp với nhiều gói cước giành cho cả doanh nghiệp nhỏ đến lớn. Tốc độ từ 50Mbps – 300Mbps, Nội trội với tốc độ kết nối ra quốc tế từ 20.5Mbps – 80Mbps, Cam kết băng thông quốc tế tối thiểu từ 1Mbps – 8Mbps. Trang bị 1 IP tính  đến 1 Block 6 IP tĩnh, có khả năng mở rộng thêm IP tĩnh. Với đường truyền bao phủ rộng nhất Việt Nam. VNPT hiện là đơn vị cung cấp nhiều nhất và ổn định nhất đường truyền Internet cho doanh nghiệp

Gói cước Standard

Gói cước Standard cung cấp cho doanh nghiệp đường truyền internet Tốc độ từ 50Mbps – 150Mbps, Nội trội với tốc độ kết nối ra quốc tế từ 20.5Mbps – 50Mbps, Cam kết băng thông quốc tế tối thiểu từ 1Mbps – 4Mbps.Trang bị 1 IP tính  đến 1 Block 6 IP tĩnh, có khả năng mở rộng thêm IP tĩnh. Đây là sự lựa chọn số 1 cho các doanh nghiệp có lượng thiết bị kết nối từ 100-300 thiết bị. Các khách sạn,resot,bệnh vienejh, doanh nghiệp vừa và lớn. 

VNPT Inet 50
 • - Tốc độ tối đa trong nước : 50Mbps
 • - Tốc độ truy nhập quốc tế tối đa: 20.5Mbps
 • - Tốc độ cam kết tốc độ quốc tế tối thiểu : 1Mbps
 • - Địa chỉ IP: Ip tĩnh
 • - Dịch vụ cộng thêm : Miễn phí Modem Wifi,
 • - Thêm 01 Ip tĩnh: Thêm 200.000/1 tháng
 • - Thêm 01 Block/ 06 Ip tĩnh: Thêm 500.000/1 tháng
 • - Giá cước tháng: 600.000
VNPT Inet 70
 • - Tốc độ tối đa trong nước : 70Mbps
 • - Tốc độ truy nhập quốc tế tối đa: 25.9Mbps
 • - Tốc độ cam kết tốc độ quốc tế tối thiểu : 1.5 Mbps
 • - Địa chỉ IP: 01 Ip tĩnh
 • - Dịch vụ cộng thêm : Miễn phí Modem Wifi,
 • - Thêm 01 Ip tĩnh: Thêm 200.000/1 tháng
 • - Thêm 01 Block/ 06 Ip tĩnh: Thêm 500.000/1 tháng
 • - Giá cước tháng: 1.400.000
VNPT Inet 80
 • - Tốc độ tối đa trong nước : 80Mbps
 • - Tốc độ truy nhập quốc tế tối đa: 28.5Mbps
 • - Tốc độ cam kết tốc độ quốc tế tối thiểu : 2Mbps
 • - Địa chỉ IP: 01 Ip tĩnh
 • - Dịch vụ cộng thêm : Miễn phí Modem Wifi,
 • - Thêm 01 Ip tĩnh: Thêm 200.000/1 tháng
 • - Thêm 01 Block/ 06 Ip tĩnh: Thêm 500.000/1 tháng
 • - Giá cước tháng: 2.000.000
VNPT Inet 90
 • - Tốc độ tối đa trong nước : 90Mbps
 • - Tốc độ truy nhập quốc tế tối đa: 31.5Mbps
 • - Tốc độ cam kết tốc độ quốc tế tối thiểu : 2Mbps
 • - Địa chỉ IP: 01 Ip tĩnh
 • - Dịch vụ cộng thêm : Miễn phí Modem Wifi,
 • - Thêm 01 Ip tĩnh: Thêm 200.000/1 tháng
 • - Thêm 01 Block/ 06 Ip tĩnh: Thêm 500.000/1 tháng
 • - Giá cước tháng: 3.000.000
VNPT Inet 100
 • Tốc độ tối đa trong nước : 100Mbps
 • Tốc độ truy nhập quốc tế tối đa: 35Mbps
 • Tốc độ cam kết tốc độ quốc tế tối thiểu : 2Mbps
 • Địa chỉ IP: 01 Block/06 Ip tĩnh
 • Dịch vụ cộng thêm : Miễn phí Modem Wifi,
 • Thêm 01 Ip tĩnh: Thêm 200.000/1 tháng
 • Thêm 01 Block/ 06 Ip tĩnh: Thêm 500.000/1 tháng
 • Giá cước tháng: 4.000.000
VNPT Inet 100+
 • Tốc độ tối đa trong nước : 100Mbps
 • Tốc độ truy nhập quốc tế tối đa: 35Mbps
 • Tốc độ cam kết tốc độ quốc tế tối thiểu : 3Mbps
 • Địa chỉ IP: 01 Block/06 Ip tĩnh
 • Dịch vụ cộng thêm : Miễn phí Modem Wifi,
 • Thêm 01 Ip tĩnh: Thêm 200.000/1 tháng
 • Thêm 01 Block/ 06 Ip tĩnh: Thêm 500.000/1 tháng
 • Giá cước tháng: 6.000.000
VNPT Inet 120
 • Tốc độ tối đa trong nước : 120Mbps
 • Tốc độ truy nhập quốc tế tối đa: 41Mbps
 • Tốc độ cam kết tốc độ quốc tế tối thiểu : 3Mbps
 • Địa chỉ IP: 01 Block/06 Ip tĩnh
 • Dịch vụ cộng thêm : Miễn phí Modem Wifi,
 • Thêm 01 Ip tĩnh: Thêm 200.000/1 tháng
 • Thêm 01 Block/ 06 Ip tĩnh: Thêm 500.000/1 tháng
 • Giá cước tháng: 8.000.000
VNPT Inet 150
 • Tốc độ tối đa trong nước : 150Mbps
 • Tốc độ truy nhập quốc tế tối đa: 50Mbps
 • Tốc độ cam kết tốc độ quốc tế tối thiểu : 4Mbps
 • Địa chỉ IP: 01 Block/06 Ip tĩnh
 • Dịch vụ cộng thêm : Miễn phí Modem Wifi,
 • Thêm 01 Ip tĩnh: Thêm 200.000/1 tháng
 • Thêm 01 Block/ 06 Ip tĩnh: Thêm 500.000/1 tháng
 • Giá cước tháng: 12.000.000

Gói cước VIP

Gói cước VIP cung cấp cho doanh nghiệp đường truyền internet Tốc độ từ 60Mbps – 300Mbps, Nội trội với tốc độ kết nối ra quốc tế từ 20.5Mbps – 80Mbps, Cam kết băng thông quốc tế tối thiểu từ 2Mbps – 8Mbps.Trang bị 1 IP tính  đến 1 Block 6 IP tĩnh, có khả năng mở rộng thêm IP tĩnh, Điểm khác biệt với gói doanh nghiệp Standard chính là bằng thông quốc tế và cam kết băng thông tối thiểu gói VIP cao hơn. Với gói doanh nghiệp VIP, các nhu cầu của doanh nghiệp lớn đều có thể đáp ứng trọn vẹn.

VNPT VIP 60
 • Tốc độ tối đa trong nước : 60Mbps
 • Tốc độ truy nhập quốc tế tối đa: 22.8Mbps
 • Tốc độ cam kết tốc độ quốc tế tối thiểu : 2Mbps
 • Địa chỉ IP: 01 Ip tĩnh
 • Dịch vụ cộng thêm : Miễn phí Modem Wifi,
 • Thêm 01 Ip tĩnh: Thêm 200.000/1 tháng
 • Thêm 01 Block/ 06 Ip tĩnh: Thêm 500.000/1 tháng
 • Giá cước tháng: 1.800.000
VNPT VIP 70
 • Tốc độ tối đa trong nước : 70Mbps
 • Tốc độ truy nhập quốc tế tối đa: 25.9Mbps
 • Tốc độ cam kết tốc độ quốc tế tối thiểu : 2.5Mbps
 • Địa chỉ IP: 01 Ip tĩnh
 • Dịch vụ cộng thêm : Miễn phí Modem Wifi,
 • Thêm 01 Ip tĩnh: Thêm 200.000/1 tháng
 • Thêm 01 Block/ 06 Ip tĩnh: Thêm 500.000/1 tháng
 • Giá cước tháng: 3.000.000
VNPT VIP 80
 • Tốc độ tối đa trong nước : 80Mbps
 • Tốc độ truy nhập quốc tế tối đa: 28.8Mbps
 • Tốc độ cam kết tốc độ quốc tế tối thiểu : 3Mbps
 • Địa chỉ IP: 01 Ip tĩnh
 • Dịch vụ cộng thêm : Miễn phí Modem Wifi,
 • Thêm 01 Ip tĩnh: Thêm 200.000/1 tháng
 • Thêm 01 Block/ 06 Ip tĩnh: Thêm 500.000/1 tháng
 • Giá cước tháng: 4.000.000
VNPT VIP 90
 • Tốc độ tối đa trong nước : 90Mbps
 • Tốc độ truy nhập quốc tế tối đa: 31.5Mbps
 • Tốc độ cam kết tốc độ quốc tế tối thiểu : 3Mbps
 • Địa chỉ IP: 01 Ip tĩnh
 • Dịch vụ cộng thêm : Miễn phí Modem Wifi,
 • Thêm 01 Ip tĩnh: Thêm 200.000/1 tháng
 • Thêm 01 Block/ 06 Ip tĩnh: Thêm 500.000/1 tháng
 • Giá cước tháng: 6.000.000
VNPT VIP 100
 • Tốc độ tối đa trong nước : 100Mbps
 • Tốc độ truy nhập quốc tế tối đa: 35Mbps
 • Tốc độ cam kết tốc độ quốc tế tối thiểu : 4Mbps
 • Địa chỉ IP: 01 Block/06 Ip tĩnh
 • Dịch vụ cộng thêm : Miễn phí Modem Wifi,
 • Thêm 01 Ip tĩnh: Thêm 200.000/1 tháng
 • Thêm 01 Block/ 06 Ip tĩnh: Thêm 500.000/1 tháng
 • Giá cước tháng: 8.000.000
VNPT VIP 150+
 • Tốc độ tối đa trong nước : 150Mbps
 • Tốc độ truy nhập quốc tế tối đa: 50Mbps
 • Tốc độ cam kết tốc độ quốc tế tối thiểu : 5Mbps
 • Địa chỉ IP: 01 Block/06 Ip tĩnh
 • Dịch vụ cộng thêm : Miễn phí Modem Wifi,
 • Thêm 01 Ip tĩnh: Thêm 200.000/1 tháng
 • Thêm 01 Block/ 06 Ip tĩnh: Thêm 500.000/1 tháng
 • Giá cước tháng: 16.000.000
VNPT Inet 200+
 • Tốc độ tối đa trong nước : 200Mbps
 • Tốc độ truy nhập quốc tế tối đa: 60Mbps
 • Tốc độ cam kết tốc độ quốc tế tối thiểu : 6Mbps
 • Địa chỉ IP: 01 Block/06 Ip tĩnh
 • Dịch vụ cộng thêm : Miễn phí Modem Wifi,
 • Thêm 01 Ip tĩnh: Thêm 200.000/1 tháng
 • Thêm 01 Block/ 06 Ip tĩnh: Thêm 500.000/1 tháng
 • Giá cước tháng: 20.000.000
VNPT Inet 300
 • Tốc độ tối đa trong nước : 300Mbps
 • Tốc độ truy nhập quốc tế tối đa: 80Mbps
 • Tốc độ cam kết tốc độ quốc tế tối thiểu : 8Mbps
 • Địa chỉ IP: 01 Block/06 Ip tĩnh
 • Dịch vụ cộng thêm : Miễn phí Modem Wifi,
 • Thêm 01 Ip tĩnh: Thêm 200.000/1 tháng
 • Thêm 01 Block/ 06 Ip tĩnh: Thêm 500.000/1 tháng
 • Giá cước tháng: 30.000.000